Om Magnus

Magnus Norberg, jurist och ägare

Terravia drivs av Magnus Norberg. Jag är jurist med mångårig erfarenhet av tingsrätt, mark- och miljödomstol och de senaste åren som rådgivare och ombud i frågor och processer kopplade till mina verksamhetsområden.

Innan jag startade Terravia arbetade jag drygt fem år på Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) i Umeå med rådgivning och ombudsuppdrag inom mark- och miljörättens område. Under den tiden arbetade jag även ett år som jurist och äganderättsexpert för LRF.

Jag beskriver mig som en jordnära jurist. Det präglar både mina arbetsområden inom mark- och miljörätten och det arbetssätt som är mitt mål, nämligen att vara lätt att ha att göra med. Jag vill översätta krånglig och svårtillgänglig juridik till något att förstå och ta ställning till och hitta vägar för att mina klienter ska uppnå så mycket av sina målsättningar som möjligt.

Ibland är det bästa rådet inte det strikt juridiska, utan det som är situationsanpassat för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Det kan innebära att man gör något helt annat än man först tror.

Erfarenhet

Terravia AB, jurist och ägare sedan 2020

Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult), jurist och senior jurist, 2014-2020

LRF, jurist och äganderättsexpert, 2017

Mark- och miljödomstolen i Umeå, beredningsjurist, 2011-2014

Umeå tingsrätt, tingsnotarie allmänna målenheten och hyres- och arrendenämnden, 2009-2011

Utbildning

Jur. kand. Uppsala Universitet, 2008

Europeisk miljörätt, Uppsala Universitet, 2012

Mark- och miljödomstolarnas internkurser i fastighetsrätt, miljörätt och PBL 2011-2014

Läs gärna mer om vad jag gjort och artiklar som jag delat på LinkedIn:

Björkplantering i Lögdeå, planterat i början av 1990-talet.